Strona główna » Wiadomości » ATEME I ANEVIA PODJMUJĄ WYŁĄCZNE NEGOCJACJE W CELU OBJĘCIA PRZEZ ATEMA 87% KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO I 90% PRAW GŁOSU ANEVII

ATEME I ANEVIA PODJMUJĄ WYŁĄCZNE NEGOCJACJE W CELU OBJĘCIA PRZEZ ATEMA 87% KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO I 90% PRAW GŁOSU ANEVII


AlertMe

ATEME (ISIN: FR0011992700) i główni udziałowcy ANEVIA (ISIN: FR0011910652) („Firma„) Łącznie posiadający 87% kapitału zakładowego[1] i 90% teoretycznych praw głosu[2] Spółki („Akcjonariusze większościowi„), Podjęli wyłączne negocjacje w sprawie przeniesienia swojego udziału w kapitale zakładowym Spółki na rzecz ATEME. Transakcja uzyskała wcześniej jednomyślne poparcie zarządów obu stron. „konsultacje informacyjne”Zostanie uruchomiona procedura z przedstawicielstwami pracowników Spółki i ATEME.

Po zakończeniu wyżej wymienionego „konsultacje informacyjne”, ATEME nabywałby wszystkie akcje Spółki będące w posiadaniu Głównych Akcjonariuszy (w tym te, które zostaną wyemitowane w wyniku wykonania papierów wartościowych dających dostęp do kapitału zakładowego Spółki), częściowo w drodze aportów („Wkład„), A w pozostałej części gotówką („Nabycie„). Po przeniesieniu akcji Spółki do ATEME nastąpiłoby złoŜenie przez ATEME uproszczonego alternatywnego obowiązkowego wezwania, w tym uproszczonego wezwania mieszanego („OPM„) I jako alternatywna oferta uproszczona oferta przetargowa („OPAS”I wraz z OPM,„oferta„) (Wkład, Nabycie i Oferta zwane są dalej łącznie„Transakcja„) Na wszystkie akcje i papiery wartościowe dające dostęp do kapitału zakładowego Spółki, które nie byłyby w posiadaniu ATEME w tym dniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami, a następnie, w zależności od przypadku, wykupem akcji ( „Wydusić").[3]

Połączenie tych dwóch firm stworzyłoby głównego gracza w infrastrukturze do transmisji wideo, z łącznymi przychodami przekraczającymi 80 mln euro (pro forma 2019).

Michel Artières, prezes i dyrektor generalny ATEME, mówi: „Fuzja z firmą ANEVIA i jej wysokowydajnymi rozwiązaniami do optymalizacji przepływu wideo jest kluczowym krokiem w naszej strategii ekspansji w łańcuchu wartości naszych klientów i podboju nowych rynków. Obie firmy wyznają te same wartości szacunku i innowacyjności. Opierając się na naszej misji dostarczania najwyższej jakości doświadczeń, naszą ambicją jest stać się referencyjnym rozwiązaniem wideo dla miliardów konsumentów. Wspólna wizja obu firm i ich silna kultura powinny umożliwić nam szybkie tworzenie znaczącej wartości dla naszych klientów, pracowników i akcjonariuszy ”.

Laurent Lafarge, prezes i dyrektor generalny Anevia, mówi: „Kierownictwo ANEVII jest zachwycone połączeniem tego projektu z firmą ATEME, liderem w dziedzinie infrastruktury dystrybucji wideo. To połączenie to ogromna szansa na przyspieszenie rozwoju na prężnym rynku, dzięki propozycji wartości, która jest bogata i silna w innowacje ”.

Na tym etapie rozmów rozważane są następujące warunki wniesienia i objęcia łącznie 87% kapitału zakładowego Spółki1 (90% teoretycznych praw głosu w Spółce):

  • W odniesieniu do Wkładu, korzystając z upoważnienia udzielonego przez nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy ATEME, które odbyło się 10 czerwca 2020 r., Zgodnie z dwudziestą uchwałą, ATEME wyemituje i przydzieli Akcjonariuszom Większościowym 1 nową akcję zwykłą ATEME oraz ( y) zapłacić wynagrodzenie w wysokości 20 euro w zamian za 10 akcji Spółki;
  •  Pozostałe akcje Spółki będące w posiadaniu Akcjonariuszy Większościowych (odpowiadające liczbie mniejszej niż 10 w każdym przypadku) zostaną sprzedane zgodnie z Nabyciem za cenę równą 3.5 euro za sprzedaną akcję;
  • Warunki te ustaliłyby wartość przedsiębiorstwa Spółki na 19 mln EUR, czyli 1.2 razy więcej niż przychody Spółki w 2019 r .;
  •  Zarząd Spółki wyznaczy niezależnego eksperta odpowiedzialnego za przygotowanie raportu o warunkach finansowych Oferty i Wykupu, który w zależności od przypadku może zostać wdrożony przez ATEME zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Spółka poinformuje na późniejszym etapie o procesie niezależnych ekspertów, a także o warunkach finansowych Oferty i Wykupu, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami. Ponadto w imieniu i na rzecz ATEME zostanie złożony wniosek do Prezesa Sądu Gospodarczego w Wersalu o wyznaczenie audytorów wkładów, którzy byliby odpowiedzialni za ocenę wartości wkładów rzeczowych w związku z Wkładem oraz Oferta i uczciwość proponowanego stosunku wymiany.

W kontekście potencjalnej Oferty, która miałaby zostać zrealizowana po Wniesieniu i Nabyciu, akcjonariusze Spółki będą mieli możliwość:

  • albo wezwać swoje akcje na rzecz OPM w zamian za zapłatę gotówkową w wysokości 20 euro i 1 nową akcję zwykłą ATEME za 10 akcji Spółki, na zasadzie kwoty głównej, saldo posiadanych akcji (odpowiadające za każdą z nich liczbę niższą niż 10) w ofercie za 3.50 euro za akcję Spółki;
  • • lub zaoferować swoje akcje na rzecz OPAS za 3.50 euro za akcję Spółki.

Pod warunkiem uzyskania opinii odpowiednich organów przedstawicielskich pracowników Spółki i ATEME oraz raportów niezależnego eksperta i audytorów składek, transakcje Nabycia i Wniesienia mogą zostać zakończone przed końcem III kwartału 2020 r., A Oferta przed koniec IV kwartału 2020 roku.

O ATEME: Ateme jest nowym liderem w zakresie infrastruktury dystrybucji wideo, obsługującej treści premium i największych światowych dostawców usług. ATEME, notowany na giełdzie Euronext Paris od 2014 roku, zmienił dziedzinę transmisji wideo. ATEME była pierwszą firmą, która wprowadziła na rynek 10-bitowe rozwiązanie 4: 2: 2, pierwszą, która zaoferowała w pełni działające rozwiązanie HEVC i HDR, a niedawno wprowadziła na rynek pierwsze prawdziwe oprogramowanie NFV do transmisji wideo, zaprojektowane w celu wsparcia przejścia usługi dostawców do centrów danych wideo. Aby uzupełnić swoją najnowocześniejszą technologię, ATEME współpracuje z liderami technologicznymi, takimi jak Intel, Apple i Microsoft, aby stworzyć najlepsze rozwiązania w zakresie dostarczania wideo. ATEME jest aktywnym członkiem grup i organizacji, takich jak DVB i SMPTE. ATEME aktywnie uczestniczyło w pracach ITU nad standaryzacją kodeka HEVC w 2013 r. W czerwcu 2014 r. ATEME dołączyło do Alliance for Open Media, aby pomóc w opracowaniu otwartego i nieodpłatnego kodeka wideo. ATEME ma siedzibę w Vélizy, Ile de France, a biura badawczo-rozwojowe i wsparcia znajdują się w Rennes, Denver, Sao Paulo, Singapurze i Sydney. Dzięki obecności handlowej w 24 krajach, ATEME zatrudnia 300 pracowników, w tym 100 najlepszych światowych ekspertów wideo. W 2019 roku ATEME obsłużyło prawie 400 klientów na całym świecie i osiągnęło obroty w wysokości 66.4 mln euro, z czego 93% zostało osiągnięte poprzez eksport.

O ANEVII: Anevia, wydawca oprogramowania dla OTT i IPTV dystrybucja telewizji i wideo na żywo, odroczonej i na żądanie (VOD), oferuje pełną gamę rozwiązań kompresji wideo, wieloekranowe IPTV stacje czołowe, Cloud DVR i CDN. Anevia opracowuje innowacyjne technologie, które umożliwiają oglądanie telewizji w dowolnym miejscu, o każdej porze i na dowolnym terminalu, w tym 4K Ultra HD. Anevia skierowana jest do światowej sławy operatorów telekomunikacyjnych i płatnej telewizji, nadawców treści i dostawców usług wideo w sektorze hotelarskim, zdrowotnym i korporacyjnym, zarówno publicznym, jak i prywatnym. Założona w 2003 roku Anevia jest pionierem w rozwoju elastycznych i skalowalnych rozwiązań programowych. Firma aktywnie współpracuje z kilkoma stowarzyszeniami z sektora telewizji, opieki zdrowotnej i korporacji, których jest członkiem. Anevia z siedzibą we Francji, z biurami regionalnymi w Stanach Zjednoczonych, Dubaju i Singapurze, jest notowana na rynku Euronext Growth w Paryżu. . Po więcej informacji odwiedź www.anevia.com

Przypisy:

1) W tym rozwodnienie warrantów i BSPCE, które byłoby wykonane przez Akcjonariuszy Większościowych wraz z Wkładem.

2) W tym rozwodnienie warrantów i BSPCE, które byłoby wykonane przez Akcjonariuszy Większościowych wraz z Wkładem.

3) Spółka wyemitowała 11 kategorii warrantów (BSA) na dzień publikacji niniejszej informacji prasowej, w tym jedną kategorię, która wygasła 29 czerwca 2020 r. Większość Akcjonariuszy posiada obecnie BSA uprawniające do objęcia 828,286 1,053,581 nowych akcji z 5 225,295 4 nowe akcje, które zostaną wyemitowane w wyniku wykonania wszystkich BSA. Po nabyciu akcji i BSA od Akcjonariuszy Większościowych pozostanie 5 kategorii BSA dających prawo do objęcia łącznie 4 500 akcji, czyli około 7.30% kapitału zakładowego metodą rozwodnioną. Pięć pozostałych kategorii BSA ma następujące cechy: BSA 1 (20.35 BSA po cenie wykonania 2017 euro, 12,500 BSA dający prawo do 2.86 akcji), BSA 1C (1.00 BSA po cenie wykonania 2019 euro, 50,000 BSA uprawniający 2 akcji), BSA 07A (1 BSA po cenie wykonania 1.00, 776,873 euro, 2.25 BSA dające prawo do 1 akcji), BSA A (0.18 11,370 BSA notowane po cenie wykonania 2.00 euro, 1 BSA dające prawo do 1.00 akcji ), BSA B (2,487,685 BSA notowane po cenie wykonania 3,264,558 euro, XNUMX BSA uprawniający do XNUMX akcji). Notowane na giełdzie warranty BSA A znajdują się głównie w posiadaniu większościowych akcjonariuszy (XNUMX XNUMX XNUMX BSA A za XNUMX XNUMX XNUMX BSA A). W odniesieniu do BSA, na które skierowana jest Oferta, cena oferowana za BSA będzie zgodna z ceną oferowaną za akcje.


AlertMe